top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ, KULLANIM KOŞULLARI ve İADE KOŞULLARI

 

 • Taraflar

İşbu Akademik Masa Online Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (kısaca “Sözleşme”) www.akademikmasa.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan Akademik Masa ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan veya tanımlamamış olsa dahi Site’den hizmet satın alan Kullanıcı arasındadır.

 • Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Akademik Masa’nın sahibi olduğu platform üzerinden hizmet satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcının, Site’den alışveriş yapması halinde, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Akademik Masa’nın Hakları

  • Akademik Masa güvenlik nedeniyle Müşteri’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, Kullanıcı dondurma, Kullanıcı iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

  • Akademik Masa önceden Kullanıcı’ya bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

  • Akademik Masa Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Kullanıcılar işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

  • Akademik Masa 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Kullanıcı'nın kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri işleyebilir. Ayrıca Akademik Masa bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

  • Akademik Masa sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Akademik Masa ‘ya aittir.

  • Akademik Masa, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

  • Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Akademik Masa tarafından link verilmiş ise bu  Akademik Masa’nın verilen linklerin yöneldiği internet sitelerini desteklemek amacıyla verilmiş olduğu anlamında yorumlanamaz veya Akademik Masa tarafından söz konusu internet sitesi veya içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti verildiği şeklinde kabul edilemez. Bu şekilde erişilen siteler, dosyalar ve içerikler ile ilgili Akademik Masa hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 • Müşteri’nin Yükümlülükleri

  • Kullanıcı hizmet almak olmak isterse, Site’de belirtilen satın alma prosedürünü yerine getirerek satın alma işlemini yapması ile tamamlanır. Kullanıcı, hizmeti satın almakla birlikte, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Akademik Masa tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

  • Kullanıcı, işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ödeme bilgileri, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Akademik Masa’ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Akademik Masa ’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

  • Kullanıcı, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Müşteri'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

  • Kullanıcı, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

  • Kullanıcı, Site'yi kullanırken, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Akademik Masa’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

  • Kullanıcı, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Akademik Masa’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

  • Kullanıcı’nın, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Akademik Masa sorumlu değildir.

 

İPTAL İADE KOŞULLARI

Hizmet İade Koşulları

Satın aldığınız Canlı/Online Ders paketleri, Satın alma gerçekleştiği andan ibaren 14 gün içinde akademikmasa@gmail.com   adresine dilekçe ile başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde iptal- iade/cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Paket Bedelinin %10’u + (Paket/Ürün Bedeli / Toplam Ders Saati) * İşlenilen Ders Saati kadar ücret + ders takip notları bedeli için iade yada iptal işlemi yapılamaz. Kalan tutarın iade ya da iptali yapılarak belirtilen hesaba aktarılır.

Ayrıca; İptal etmek istediğiniz sırada henüz Canlı eğiminiz başlamamış ise sadece hediye edilen video ders ücreti(önceki yıl video dersleri) talep edilir. Ayrıca bir kesinti yapılmaz.

 

Aldığınız Eğitim sadece bir Video Ders paketi ise;

“6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tükeciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”den olup, üyelik hesabının açıldığına dair bilgilendirme yazısının HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderimi ile HİZMET ALAN’ın cayma hakkı ortadan kalkmış olmaktadır. HİZMET ALAN, kendisine gönderilen e-postayı almadığını, e-postayı açmadığını, hesabı kullanmadığını v.b. iddia etmek sureyle cayma beyanında bulunsa dahi, bilgilendirme metnini ihva eden e-postanın SATICI’nın e-posta sunucusundan çıkmış olması sebebiyle sözleşme konusu ürün, HİZMET ALAN’a teslim edilmiş sayılır.” hükmü gereğince iade yapılmamaktadır.

NOT: Kampanyalı dönemde kayıt olunan eğitim programlarında ve KAMP Programlarımızda iade süreci bulunmamaktadır.

Herhangi bir paket iptal ettirdiğiniz takdirde eski öğrenci statünüz düşer ve eski öğrencilerimizin yararlandığı indirimlerden ve

kampanyalardan yaralanamazsınız.

bottom of page