top of page

Türkçe ÖABT

Zuhal Bedirhan Evliyaoğlu

Zuhal Bedirhan Evliyaoğlu

4 Temel Beceri

Alan Eğitimi

YTÖ

Yelda Ünal

Yelda Ünal

Dil Bilim

Dil Bilgisi

Murat Aytekin

Murat Aytekin

Eski Türk Edebiyatı

Beyit Şerhleri

Bülent Demir

Bülent Demir

Halk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Harun Dinçoğlu

Harun Dinçoğlu

Yeni Türk Edebiyatı

Dil Bilgisi

Dünya Edebiyatı

Ufuk Tekin

Ufuk Tekin

Edebiyat Bilgi ve Teorileri

Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT

Yelda Ünal

Yelda Ünal

Eski Türk Dili

Yeni Türk Dili

Murat Aytekin

Murat Aytekin

Eski Türk Edebiyatı

Beyit Şerhleri

Harun Dinçoğlu

Harun Dinçoğlu

Yeni Türk Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Bülent Demir

Bülent Demir

Halk Edebiyatı

Zuhal Bedirhan Evliyaoğlu

Zuhal Bedirhan Evliyaoğlu

Alan Eğitimi (ÖYT Tabanlı Bölüm)

Ufuk Tekin

Ufuk Tekin

Edebiyat Bilgi ve Teorileri

Alan Eğitimi(Metin Tabanlı Bölüm)

Eğitim Bilimleri

Zuhal Bedirhan Evliyaoğlu

Zuhal Bedirhan Evliyaoğlu

ÖYT

Program Geliştirme

Sınıf Yönetimi ve Materyal

Fatma Bülbül

Fatma Bülbül

Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi

Rehberlik ve Özel Eğitim

Erdal Bozkurt

Erdal Bozkurt

Ölçme ve Değerlendirme

Genel Yetenek Genel Kültür

Ufuk Tekin

Ufuk Tekin

Türkçe ve Sözel Mantık

İhsan Alioğlu

İhsan Alioğlu

Matematik ve Sayısal Mantık

Soner Ardıç

Soner Ardıç

Tarih

Akın Güneş

Akın Güneş

Coğrafya

Taşkıner Yalman

Taşkıner Yalman

Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler

bottom of page