Genel Yetenek (60 soru)

  • Sözel bölüm/ Türkçe (%50) 40 saat

  • Sayısal Bölüm / Matematik (%50) 100 saat

 

Genel Kültür (60 soru)

  • Tarih (%45) 80 saat

  • Coğrafya (%30) 36 saat

  • Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Güncel Konular (%25) 32 saat

 

Matematik bölümünün içerdiği 100 saatin 72 saati temel matematik, 12 saati sayısal ve sözel mantık, 16 saati ise geometriden oluşmaktadır.

Dersler tamamlandıktan sonra hızlandırılmış biçimde bütün konuların üzerinden tekrar geçilecektir. Hızlandırılmış derslerimiz konu anlatımından ziyade soru çözümleriyle desteklenecektir. Çözülecek soruların içeriği çıkmış sorular ve uzman kadromuzun oluşturduğu orijinal sorularla şekillenecektir. 

İlgili dersler tamamlandığında minimum 300 saatlik bir programla GYGK sınavına hazır biçimde girmiş olmanızı hedeflemekteyiz.

GYGK (CANLI DERS)

1.100,00₺Fiyat